top of page

Return Policy

Return Policy and Return Form De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. D-TAP Foundation mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. U bevestigd met het aanvaarden van de heroepingsvoorwaarden dat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden.

bottom of page